Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie is ook wel bekend als gezins- en relatietherapie. Met het woord systeem wordt bedoeld, de mensen die behoren tot een bepaalde groep die in een samenhangende relatie tot elkaar staan. In een familie heb je te maken met opa’s en oma’s, ooms en tantes, neven en nichten, ouders, broers en zussen en jezelf. Maar een systeem kan ook je werkomgeving zijn, waar je te maken hebt met je directeur, leidinggevende en collega’s.  Systeemtherapie gaat over de mens in relatie tot zijn omgeving en andersom.

Een systeem bevat dus altijd meerdere individuen die in een samenhangende relatie tot elkaar staan. Elk systeem heeft zijn eigen karakter die niet te herleiden zijn tot een individu. In een systeem ben je in zekere zin afhankelijk van elkaar. Als er in een systeem iets verandert, dan komt er in het hele systeem beweging.

In een systeem kan zich een probleem voordoen. Een probleem van een mens heeft altijd een wisselwerking tussen personen.
Jijzelf of een familielid heeft bijvoorbeeld gedrag wat lastig is en moeilijk te begrijpen valt, hierdoor is er steeds meer ruzie thuis en zijn er spanningen. Het kan zijn dat het probleem is ontstaan vanuit iemand zelf, maar het kan ook ontstaan zijn in relationele interactie. Meestal is het een wisselwerking van deze twee. Misschien is er soms al een hele zoektocht geweest om er wat aan te doen en lijkt het probleem zich niet op de lossen. Systeemtherapie kan dan helpen om het probleem beter te begrijpen. Een probleem staat nooit op zichzelf, als er ergens een probleem is, heeft dat invloed op de omgeving, maar ook de mensen eromheen hebben invloed op het probleem. 

Met wie heb je systeemtherapie?

Systeemtherapie kun je alleen hebben en met belangrijke  mensen die deel uit maken van het systeem. Bijvoorbeeld je partner, gezinsleden van je gezin van herkomst, maar ook samengestelde gezinnen kunnen deelnemen. Eigenlijk is iedereen welkom die voor jou/jullie van betekenis is.